Straipsniai

Šaulio malda

Šaulio malda

Dieve,
mūsų tautos Tėve,
leisk dėkoti Tau už pašaukimą tarnauti
Tėvynei Lietuvai.
Gaivink šaulišką mūsų dvasią,
šarvuok ją riteriškomis mūsų didvyrių dorybėmis,
drąsink mus dabarties ir ateities žygiams.
Palaimink mus ir padėk nugalėti silpnybes.
Mes žinome, Viešpatie,
kad be tavo pagalbos
ir didžiausios mūsų pastangos nebus
sėkmingos.
Suteik mums, Viešpatie, savo dieviškąją
palaimą,
kad sėkmingai gintume savo Tėvynę Lietuvą
bei dirbtume jos gerovei.
Stiprink mūsų vadus,
kad jų žodis ir pavyzdys vienytų mus
ir rodytų vienybės kelią visai mūsų tautai.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.


„Kario maldos vadovas“. 2003 m.

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917