2003 m. birželio mėnesio numeryje

Mes jais pasitikime, ir tai jų nuopelnas
Širvintose veikia jaunųjų šaulių 10-oji kuopa, kuri vienija jaunuosius šaulius iš „Atžalyno“ ir L. Stuokos-Gucevičiaus vidurinių mokyklų, Musninkų ir Čiobiškio bei Gelvonų būrių. Pristatoma šios kuopos veikla, jos vadai.

Jungtinės Karalystės kadetai siūlo mainų programą
Balandžio 25 d. LŠS štabe lankėsi ats. plk. ltn. Brianas Courtas, Jungtinės Karalystės Kariuomenės kadetų pajėgų (Army Cadet Force) vado pavaduotojas. Jis supažindino su kadetų organizacija, jos istorija, veikla.

Vasaros stovyklose poilsiaus ir užsienio lietuvių vaikai
Balandžio 29 d. Vilniuje pasirašyta Lietuvos šaulių sąjungos ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV bendradarbiavimo sutartis trejiems metams.

Prie šautuvo reikia priprasti kaip prie šaukšto
Gegužės 17 d. Gaižiūnų poligono šaudykloje vyko Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių šaulių rinktinių štabų pareigūnų, kuopų ir atskirųjų būrių vadų bei Šaulių sąjungos štabo Garbės sargybos kuopos šaulių įskaitiniai koviniai šaudymai.

Mokslo ir kultūros židinys Šateikiuose
Pristatoma Plungės rajono Šateikių pagrindinė mokykla, joje veikianti jaunųjų šaulių kuopa, mokyklos muziejus.

Paribio žmonės
Joniškio 6-osios kuopos šaulys Jonas Ivanauskas – jau vienuolikos poezijos knygų autorius. Pokalbis su J. Ivanausku apie kūrybą, visuomeninę veiklą.

Visi buvo verti geriausiųjų vardo
Gegužės 3 d. Vilniuje vyko baigiamasis LŠS meno kolektyvų apžiūros koncertas.

Kariuomenės ir visuomenės vienybės diena
Kad visuomenė mylėtų kariuomenę, o kariuomenė neužmirštų, kam tarnauja
Pokalbis su Lietuvos kariuomenės lauko (sausumos) pajėgų vadu brg. gen. Valdu Tutkumi apie jo karinę patirtį, Lietuvos kariuomenę, jos reformas, kariuomenės ir visuomenės ryšius, Šaulių sąjungą.

Transporto priemonių apsauga
Pateikiama informacija, kokios apsaugos priemonės yra efektyviausios, kaip galima išvengti vagysčių.

Vyriškumo mokykla, kurią baigęs jaunuolis pradeda kitaip mąstyti
Karo prievolę ketinantys atlikti jaunuoliai supažindinami su šaukimo tvarka pasiruošimu tarnybai. Mokomojo pulko kariškiai pasakoja, kas laukia naujokų Jonušo Radvilos mokomajame pulke.

Inžinerinio aprūpinimo užduotys šiuolaikiniame mūšyje
Straipsnyje kalbama apie tai, kuo svarbi priešo ir vietovės inžinerinė žvalgyba, kas sudaro inžinerinį aprūpinimą, aptariami maskavimosi inžinerinėmis priemonėmis būdai, kliūčių įrengimas ir įveikimas ir kitos inžinerinio aprūpinimo užduotys.

Kad žygis netaptų našta
Patarimai einantiems į žygį ar susiruošusiems stovyklauti: ką reikėtų pasiimti, kaip susikrauti kuprinę, kaip pasirinkti nakvynės vietą, kur geriausia statyti palapinę, kaip įrengti laužavietę ir kt.

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917