Lietuvos šaulių sąjungai padovanota daugiau nei 200 knygų

IMG 5357

Pirmadienį Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus įkūrėjas Gintautas Kazlauskas susitikimo su Lietuvos šaulių sąjungos vadu plk. ltn. Gintaru Koryzna pristatė pagal autentiškus tremtinių pasakojimus sudarytą prisiminimų knygą ,,Žmonių likimai okupacijų metais“. Pasak knygos sudarytojo Gintauto Kazlausko, šia dovana užbaigiama daugiau kaip 20 metų trukuti savanoriška švietėjiška veikla, skirta išsaugoti istorinę atmintį ir perduoti ją jaunimui, ugdant pilietiškumą ir patriotiškumą. Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Giedriaus Matulionio 103-iosios kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas Sąjungos vadui papasakojo muziejaus ir šaulių bendradarbiavimo tradicijas, aptarė muziejaus organizuojamus renginius, kuriuose aktyviai dalyvauja šauliai.
Šaulių sąjungai padovanotos knygos bus padalintos visoms Lietuvos šaulių sąjungos rinktinėms, jaunųjų šaulių būreliams.
Knygos sudarytojas Gintautas Kazlauskas buvęs tremtinys, 1941 metais, būdamas šešerių metų, ištremtas su tėvais į Altajaus kraštą. 1947 metais kartu su motina pabėgo ir sugrįžo į Tėvynę. Tačiau po dvejų metų ištremiamas antrą kartą. Tik 1956 metais šeima buvo paleista iš tremties.

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917