Pasieniečiai ir šauliai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

vsatPasieniečiai ir šauliai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugai bus pasitelkiami Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) nariai bei stiprinamas abiejų institucijų bendradarbiavimas.
Šį dokumentą antradienį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) centrinėje įstaigoje Vilniuje savo parašais patvirtino VSAT ir LŠS vadai generolas Renatas Požėla ir pulkininkas leitenantas Gintaras Koryzna.
Remiantis abipusiu susitarimu tikimąsi racionaliau naudoti VSAT ir LŠS žmogiškuosius ir materialinius išteklius abiejų institucijų tikslams pasiekti, taip pat intensyvinamas bendradarbiavimas personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo, kultūrinės ir sportinės veiklos srityse.
Pasieniečiai teiks metodinę pagalbą LŠS organizuojant ir vykdant šaulių mokymą ir kovinį rengimą, sudarys sąlygas LŠS nariams naudotis VSAT infrastruktūra (šaudyklomis, sporto kompleksais ir kt.).
Ir toliau ketinama pagal poreikį pasitelkti šaulius į pagalbą stiprinant valstybės sienos apsaugą, kovojant su nusikalstamumu ir palaikant viešąją tvarką pasienio ruožuose.
Abi žinybos rengs įvairias pratybas, mokymus pasieniečiams bei aktyviojo rezervo kariams.
Pasieniečiai ir šauliai taip pat nuolat aktyviai bendradarbiauja kultūrinėje ir sportinėje veikloje, jaunuomenei propaguoja pasieniečio profesiją bei šaulių veiklą, organizuoja bendras stovyklas vaikams.
VSAT informacija

 

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917