LŠS vado kreipimasis dėl rinktinių vadų pasikeitimo

Atsižvelgdamas į viešumoje keliamus klausimus dėl ats. kpt. Tatjanos Ramonienės skyrimo Panevėžio šaulių rinktinės vade, informuoju, kad vadovaujantis Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) įstatymu rinktinės vadą į pareigas skiria krašto apsaugos ministras LŠS vado teikimu. 2016 metų pabaigoje Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos LŠS rinktinių vadams baigėsi darbo sutartys, todėl buvo pateiktas viešas skelbimas šaulių rinktinių vadų pareigoms užimti. Konsultuojantis su Rinktinių valdybomis ir kuopų vadais, buvo atrinkti kandidatai, jų kandidatūros pateiktos Krašto apsaugos ministrui tvirtinti.
Šiuo metu Panevėžio rinktinės vado pareigas laikinai eina pavaduotoja Audronė Vaitkevičienė. Atkreipiu dėmesį, kad ats. kpt. T. Ramonienė nėra paskirta rinktinės vade. Jos ir kitų naujų rinktinių vadų skyrimą į pareigas Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis sustabdė, kol bus atliktos papildomos kandidatų patikrinimo procedūros. Ministro atžvilgiu skelbiama kritika yra neteisinga.
Įvykusi rinktinės vėliavos perdavimo ceremonija buvo mano kaip LŠS vado sprendimas, priimtas įvertinus kandidatės atitikimą keliamiems reikalavimams ir jau parengtą ministro įsakymo projektą. Jį vertinau kaip techninį klausimą, kuris negalėjo būti greitai išspręstas besikeičiant krašto apsaugos ministrams. Manau, kad vadai, remdamiesi turima informacija, neturi vengti imtis iniciatyvos ir priimti sprendimus. Tačiau pripažįstu, kad sprendimas vadų pasikeitimo ceremonijoje perduoti vėliavą kandidatei buvo skubotas, todėl nevengiu pripažinti tai ir prisiimti asmeninę atsakomybę už sprendimą.
Noriu pabrėžti, kad prieš pasirodant neigiamai informacijai apie T. Ramonienę, kandidatė buvo ne kartą skatinta už sąžiningą tarnybą Lietuvos kariuomenėje, demonstravo aukštą kompetenciją ir turėjo teisę dirbti su įslaptinta informacija. T. Ramonienė yra Lietuvos šaulių sąjungos narė nuo 2001 metų, ji taip pat aktyviai prisidėjo prie Panevėžio šaulių rinktinės veiklos. Akivaizdu, kad nuolat pasipildant informacijai iš T. Ramonienės socialinių tinklų kelia abejonių, ar kandidatė gali eiti šias pareigas, įvertinant ne tik formaliai keliamus reikalavimus, bet ir šaulio etikos kodeksą, kurio reikalavimai vadams keliami aukštesni nei daugeliui šaulių.
Artimiausiu metu ketinu susitikti su Panevėžio šaulių rinktinės valdyba, kuopų vadais, kandidate ir aptarti esamą situaciją. Tikiu, kad mes, šauliai ir visuomenė, sugebėsime kritiškai vertinti pateikiamą informaciją, vengsime komentarų, nederančių su etika ar duota šaulio priesaika. Šis atvejis parodė, kad LŠS vaidmuo tampa vis svarbesnis mūsų valstybėje, todėl ir ateityje sieksime tobulinti personalo atrankos sistemą.
Gražių artėjančių Naujųjų metų, pasitikėjimo ir susitelkimo stiprinant valstybės saugumą.
 
LŠS vadas
Ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas
© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917