Išeivijos lietuviai remia Lietuvos jaunųjų šaulių veiklą

vadavieteRugsėjo 16 d. Ariogalos gimnazijoje apsilankęs Lietuvos šaulių sąjungos Išeivijoje Centro valdybos narys Ernestas Lukoševičius įteikė aktyvios JAV lietuvių bendruomenės veikėjos, dr. J.Basanavičiaus premijos laureatės Marijos Remienės auką – 500 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių čekį. Pinigų paskirtis – užbaigti pažintinį taką Prisikėlimo apygardos partizanų vadavietės prieigose.
Padėkojęs už dovaną gimnazijos direktorius Arvydas Stankus pasakojo apie mokyklos jaunųjų šaulių būrelio veiklą, jos įtaką mokinių gyvenimui, džiaugėsi, kad gimnazija turi gilias šauliškas tradicijas bei jas plėtoja.
Prieš dvejus metus Daugėliškių miške atstatant štabo bunkerį ir įamžinant Lietuvos nepriklausomybės kovotojų atminimą itin aktyviai dalyvavo Ariogalos gimnazijos jaunųjų šaulių būrelis, vadovaujamas istorijos mokytojo, Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Ariogalos 13-osios kuopos vado Andriaus Bautronio. Pernai būrelio nariai miške rado partizanų štabo archyvinių dokumentų.
Svečias iš JAV kalbėjo apie išeivijos šaulių ir tautiečių organizacijų veiklą, siekį padėti Lietuvai įgyvendinti įvairius projektus, džiaugėsi, kad Lietuvos šauliai tvirtai žengia tarpukario šaulių organizacijos nutiestu keliu.

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917