Mokymai

Karinis rengimas

Šaulys yra Lietuvos nepriklausomybės saugotojas ir gynėjas, pasiryžęs kilus grėsmei, negailėdamas gyvybės, ginti ir saugoti Lietuvos Respubliką ir jos piliečius.

Sąjungos tikslas – stiprinti šalies gynybinę galią, padėti krašto apsaugos struktūroms rengti mobilizacinį rezervą.

Šaulys dalyvauja karinio rengimo užsiėmimuose pagal Sąjungos vado patvirtintas programas. Šauliai nuosekliai rengiami būti pasiruošusiais iškilus grėsmei vykdyti karines užduotis.

Šauliai yra aktyviojo mobilizacinio rezervo kariai. Anksčiau neišėję bazinio kario kurso jie mokomi pagal bazinio kario kurso programą kariuomenės daliniuose, kuriems jie yra priskirti. Vėliau šauliai dalyvauja bendruose su kariuomene mokymuose ir pratybose. Šiuo metu daugiausia rikiuotės šaulių yra priskirti Krašto apsaugos savanorių pajėgų padaliniams.

Šauliai pagal specialias programas ir planus rengiami saugoti svarbius strateginius objektus, atlikti žvalgybos ir kitas užduotis.

Jaunieji šauliai rengiami pagal keturių pakopų jaunojo šaulio mokymo programas. Jie rengiami karo tarnybai.
Kiekvienais metais vyksta Jaunųjų šaulių vadų ir instruktorių mokymai. Iš viso rengiamos trys sesijos pavasario, rudens ir žiemos moksleivių atostogų metu. Baigiamoji, ketvirtoji sesija – tai lauko pratybos, kurios paprastai vyksta birželio pabaigoje Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko Gaižiūnų poligone.

Jaunieji šauliai iš visų Lietuvos rinktinių klauso paskaitų apie Lietuvos kariuomenės, Šaulių sąjungos istoriją, politologijos, vadybos dalykų, susipažįsta su Krašto apsaugos ir Šaulių sąjungos statutais, mokosi topografijos, ginkluotės ir šaudybos, taktikos, pirmosios medicinos pagalbos ir kt.


© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917