Lietuvos šaulių sąjungos štabo Garbės sargybos kuopa

LŠS štabo Garbės sargybos kuopos Garbės sargybos, Objektų apsaugos būriai

Valstybinių švenčių, minėjimų ar kitų renginių metu garbės sargyboje stovinčius jaunus uniformuotus vyrus ne vienas žmogus pavadina kariais. Vyrai dėl to nepyksta. Juk šaulys – taip pat Tėvynės gynėjas.

 Vadovaujantis Šaulių sąjungos Centro valdybos 1999 m. gruodžio 4 d. posėdžio protokolu Nr. 7, buvo įsteigta LŠS Štabo kuopa, vėliau pervadinta į Šaulių sąjungos štabo Garbės sargybos kuopą. Pirmasis kuopos vadas buvo Algirdas Mizeikis. Nuo pat kuopos įsteigimo šauliai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir vykdo objektų apsaugą. Šiuo metu kuopoje yra 92 šauliai.

Pagrindinis Garbės sargybos būrio uždavinys – reprezentuoti Šaulių sąjungą. Šio būrio šauliai taip pat saugo objektus, kaip ir Objektų apsaugos būrio vyrai. Garbės sargybos būryje šiuo metu yra 40 vyrų. Būriui vadovauja Saulius Slavinskas, būrininkas – Saulius Bukauskas. Šie vyrai – kuopos senbuviai, daug nuveikę kuriant Garbės sargybos kuopą.

 Į Garbės sargybos būrį atrenkami vyrai turi būti ne mažesni kaip 180 cm ūgio, gerai pasirengę fiziškai, atlikę privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Taip pat atsižvelgiama į vyrų moralines, dorovines, dvasines savybes, tinkamą rikiuotės veiksmų atlikimą, nuopelnus Šaulių sąjungai ir Lietuvos Respublikos visuomenei. Asmens tinkamumą įvertina Garbės sargybos kuopos valdyba. Tačiau ateinant į šį būrį nepakanka vien gerų duomenų. Gražią laikyseną, rikiuotės įgūdžius reikia tobulinti nuolat, todėl Garbės sargybos būrio šauliams kasmet rengiamos rikiuotės veiksmų tobulinimo pratybos kartu su Lietuvos kariuomenės „Geležinio vilko“ brigados Garbės sargybos kuopos instruktoriais. Kariuomenės instruktoriai šaulių pasirengimą, rikiuotės įgūdžius vertina labai gerai ir negaili pagyrimų. Be to, nuo birželio iki rugsėjo du kartus per mėnesį po 4 valandas šauliai žygiuoja KASP S. Dariaus ir S. Girėno 2-osios apygardos Štabo aptarnavimo kuopos rikiuotės aikštėje.

 Garbės sargybos būrio šauliai dalyvauja valstybinėse, miesto, tautinėse šventėse, Šaulių sąjungos, kitų visuomeninių organizacijų iškilminguose renginiuose, paminklų, memorialinių lentų atidengimo ceremonijose, karininkų, šaulių, garbingų asmenų laidotuvėse. Stovėdami garbės sargyboje su karabinais šauliai pasitinka į istorinę prezidentūrą Kaune atvykstančius mūsų valstybės vadovus, užsienio šalių garbingus svečius. Garbės sargybos būrio šauliai vadovaujasi Lietuvos kariuomenės rikiuotės ir karinių ceremonijų statutu.

Objektų apsaugos būriui vadovauja Tomas Piliponis (būrininkas – Rytis Radzevičius). Būriui priklauso 50 šaulių. Pagal sudarytas sutartis šio būrio vyrai saugo įvairius objektus: VĮ Giraitės ginklų gamyklą, Karo medicinos tarnybos Karo ligoninės teritoriją ir kt. Prireikus Objektų apsaugos būrio šauliai gelbsti Kauno miesto policijos pareigūnams – palaiko tvarką Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadione vykstant įvairioms futbolo rungtynėms ir pan.

Kandidatai į Objektų apsaugos būrį taip pat atrenkami pagal griežtus reikalavimus. Vyrai turi būti ne žemesni kaip 170 cm ūgio, atlikę privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, garbingi ir dori piliečiai. Jie turi pateikti pažymą apie savo sveikatos būklę ir pažymą, leidžiančią dirbti su ginklu. Šio būrio šauliai taip pat tobulina rikiuotės įgūdžius, dalyvauja rikiuotės šaulių daugiakovės varžybose, kituose renginiuose.

 Ypač daug dėmesio skiriama Objektų apsaugos būrio šaulių fiziniam pasirengimui. Du kartus per metus vyksta bendrosios ištvermės, rankų ir pečių juostos bei pilvo ir nugaros raumenų ištvermės patikrinimas. Būrio vyrai privalo įveikti 3 km distanciją ne ilgiau kaip per 17 minučių, padaryti ne mažiau kaip 30 atsispaudimų ir 33 atsilenkimus. Taip pat rengiamos šaudymo pratybos, įvairūs teoriniai užsiėmimai.

Objektų apsaugos būrio šauliai budi saugomų objektų praleidimo punktuose – kontroliuoja transporto ir žmonių judėjimą. Naktį patruliuoja teritorijoje.

Laisvalaikiu Garbės sargybos kuopos šauliai niekuo nesiskiria nuo kitų jaunų vyrų: kas studijuoja, kas sportuoja, turi šeimas ar draugauja su merginomis, netgi rašo eilėraščius. O tvarkinga šauliška uniforma, graži laikysena juos visada išskiria iš minios ir traukia žmonių dėmesį.

 

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917