Bendradarbiavimas

Lietuvos šaulių sąjunga yra pasirašiusi ne vieną bendradarbiavimo sutartį.

Su Všį Nacionaliniu kraujo centru
2015 m. lapkričio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Všį Nacionaliniu kraujo centru. Šia sutartimi siekiama  plėtoti draugiškus, pilietiškai aktyvius santykius tarp Centro ir Sąjungos, skirti ypatingą dėmesį neatlygintinos kraujo donorystės Programų vystymui, organizuoti bei dalyvauti bendruose kraujo donorystės projektuose.

Su Lietuvos kariuomene
2001 m. balandžio 6 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kariuomene. LŠS su Lietuvos kariuomene bendradarbiauja nuolat. Vasarą pagal bendrą Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos projektą „Mobiliosios vaikų vasaros stovyklos“ Lietuvoje rengiamos stovyklos, kuriose turiningai laiką leidžia jaunieji šauliai, kandidatai į jaunuosius šaulius, moksleiviai, vaikai iš padidintos rizikos grupių, kiti jaunuoliai.
Šauliai Lietuvos kariuomenės daliniuose ir poligonuose rengia šaudymo pratybas ir varžybas, kasmet organizuoja Ne rikiuotės šaulių turizmo sąskrydžius ir Rikiuotės šaulių daugiakovės varžybas. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, Rukloje, buvo surengtos jaunųjų šaulių ir Jungtinės Karalystės kariuomenės kadetų pratybos. Šaulių komandos dalyvauja Lietuvos kariuomenės rengtose sporto ir šaudymo varžybose ir t. t.

Su Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija
Bendradarbiavimo sutartis su Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija pasirašyta 2000 m. rugpjūčio 9 d., o atnaujinta 2004 m. gruodžio 14 d. Sutarties tikslas – jaunimo pilietiškumo, patriotizmo, pagarbos Lietuvos Respublikai, jos įstatymams ugdymas; jaunimo švietimas krašto apsaugos sistemos klausimais; jaunimo užimtumo problemų sprendimas; Lietuvos kariuomenės tradicijų puoselėjimas ir jų tęstinumas.

Su Krašto apsaugos ministerija
LŠS ir Krašto apsaugos ministerija, pasirašydamos bendradarbiavimo sutartį įsipareigojo pagal savo kompetenciją bendradarbiauti ugdant jaunimo pilietiškumą ir tautiškumą (patriotiškumą) valstybės gynybos srityje, sudominant juos profesine ar savanorių karo tarnyba kariuomenėje ir rengiant piliečius savanoriškai ginkluotai valstybės gynybai.

Su Policijos departamentu prie VRM
LŠS ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimas tęsiasi nuo 1999-ųjų liepos. Sutartis atnaujinta 2008 m. gruodžio 16 d. Šauliai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose nuolat gelbsti policijos pareigūnams prižiūrint viešąją tvarką ir rimtį, budi renginių ir švenčių metu.

Su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
Su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos šauliai bendradarbiauja nuo 2000-ųjų spalio, sutartis atnaujinta 2015-ųjų liepos 10 d. Alytaus, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos AŠR šauliai nuolat lankosi VSAT postuose, susipažįsta su pasieniečių veikla, darbo priemonėmis. VSAT pareigūnai lanko vasarą mobiliosiose stovyklose poilsiaujančius vaikus, pasakoja apie savo darbą, demonstruoja tarnybinių šunų sugebėjimus ir t.t.

Su Generaline miškų urėdija prie Aplinkos apsaugos ministerijos
LŠS ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2002 m., o atnaujinta 2009 m. balandžio 24 d. Šauliai padeda miškininkams sodinti medelius, tvarkyti miškus, o miškininkai gelbsti šauliams įkuriant mobiliąsias vaikų vasaros stovyklas. 2006 m. gegužės 3 d. LŠS pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūriu. Jaunieji šauliai kartu su miško bičiuliais dalyvauja bendruose renginiuose, akcijose tvarkant ir saugant miškus, parkus. Jaunieji miško bičiuliai vasarą gali pailsėti Sąjungos organizuojamose mobiliosiose vasaros stovyklose.

Su giminingomis Latvijos ir Estijos organizacijomis
LŠS bendradarbiavimas su Latvijos Jaunsardze ir Estijos Noored Kotkad organizacijomis įformintas bendradarbiavimo sutartimi 2001 m. lapkričio 2 d. Po metų, 2002 m. gruodžio 6 d., prie bendradarbiavimo sutarties prisidėjo ir Estijos Kodututred organizacija. Kasmet visų organizacijų vadovai susirenka aptarti veiklos kitiems metams ir pasirašo bendradarbiavimo protokolą. Kasmet Jaunųjų šaulių sporto žaidynėse dalyvauja Estijos ir Latvijos organizacijų delegacijos. Atskiros šaulių rinktinės bendradarbiauja su artimiausiais Latvijos Jaunzardze padaliniais. Šaulių sąjungos atstovai dalyvauja latvių ir estų organizuojamuose sporto renginiuose, šaudymo varžybose ir kt.

Su Kultūros ir sporto departamentu prie LR Vyriausybės
Bendradarbiavimo sutartis su Kultūros ir sporto departamentu prie LR Vyriausybės pasirašyta 2004 m. gegužės 4 d. Šaulių sąjunga yra asociacijos „Sportas visiems“ narė, tad organizuoja bendrus sporto renginius: sveikatos, grožio ir sporto festivalį „Sportas visiems“ Palangoje, „Žiemos sportas visiems“ žaidynes Ignalinoje.

Su Vytauto Didžiojo karo muziejumi
LŠS ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus bendradarbiavimo sutartis pasirašyta dar 1997 m. vasario 16 d., atnaujinta 2016 m. sausio 14 d. Šauliai iš visos Lietuvos nemokamai lanko Karo muziejaus ekspoziciją, dalyvauja muziejaus organizuojamuose renginiuose bei mokslinėse konferencijose. Muziejaus darbuotojai rengia straipsnius istorinėmis temomis Lietuvos šaulių žurnalui „Trimitas“.

Su Vytauto Didžiojo universitetu
Šaulių sąjungos ir Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2001 m. gegužės 20 d. VDU Istorijos katedros studentai nuolat naudojasi Lietuvos šaulių sąjungos bibliotekoje sukauptomis knygomis, muziejuje saugomais dokumentais ir nuotraukomis, paskui rašo straipsnius istorinėmis temomis į Lietuvos šaulių žurnalą „Trimitas“.

Su LLKS ir LKKSS
2005 m. Lietuvos šaulių sąjunga pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu (2005 m. sausio 22 d.) ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (2005 m. kovo 6 d.). Sutarčių pasirašymas užtvirtino jau nuo nepriklausomybės atkūrimo besitęsiantį bendradarbiavimą tarp šaulių ir šių organizacijų narių. Šauliai dalyvauja šių organizacijų renginiuose ir šventėse, o LKKS ir LKKSS nariai – šauliškuose renginiuose. Vieni kitiems nuolat gelbsti įamžinant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimą.

Su Atlanto sutarties Lietuvos bendrija
2006 m. sausio 26 d. Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) ir LŠS pasirašė bendradarbiavimo sutartį, siekdama puoselėti Lietuvos narystę NATO, dvišalių ir daugiašalių Lietuvos santykių su kitomis NATO narėmis ir siekiančiomis narystės šioje organizacijoje valstybėmis plėtrą, įtraukti LATA ir LŠS narius, ypač jaunimą, į bendrą veiklą ir t. t.
Jaunieji šauliai dalyvauja LATA organizuojamuose renginiuose ir projektuose.

Su LR švietimo ir mokslo ministerija
2006 m. gegužės 30 d. Švietimo ir mokslo ministerija ir LŠS, siekdamos sukurti palankias sąlygas Lietuvos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pilietiniam ir tautiniam ugdymui, visuomenės pilietinei ir tautinei raiškai, sustiprinti socialinę partnerystę, tautinį ir pilietinį solidarumą, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Vadovaudamiesi šia sutartimi, pedagogai padėjo šauliams organizuoti mobiliąsias vaikų vasaros stovyklas. Ministerija rekomenduoja mokyklų vadovams pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su LŠS padalinių vadais, skatinti mokyklose steigti jaunųjų šaulių padalinius.

Su Jungtinės Karalystės kariuomenės kadetais
2006 m. liepos 28 d. LŠS pasirašė apsikeitimo sutartį su Jungtinės Karalystės Hempšyro ir Vaito salos kariuomenės kadetų pajėgomis. Bendradarbiavimas tarp Šaulių sąjungos ir Jungtinės Karalystės kariuomenės kadetų užsimezgė 2003-iųjų vasarą. Šauliai jau ne kartą lankėsi jungtinėje Karalystėje, dalyvavo bendrose pratybose. Kadetai šiemet Lietuvoje lankėsi antrą kartą. Pasirašytoje apsikeitimo sutartyje abi šalys įsipareigojo vasarą vykdyti kasmetinę apsikeitimo programą, susietą su kiekvienos organizacijos mokymo stovyklų programomis, supažindinti su priimančios šalies istorija ir unikaliomis tradicijomis ir pan.

Su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos
2007 m. liepos 11 d. LŠS ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šauliai teikia pagalbą Departamentui atliekant gelbėjimo darbus bei likviduojant ekstremalių įvykių sukeltus padarinius.

Su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru
2008 m. kovą LŠS ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Centras įsipareigojo remti LŠS vykdomą jaunimo patriotinį auklėjamąjį darbą, teikti metodinę pagalbą organizuojant minėjimus, skirtus pasipriešinimo okupaciniams režimams įvykių paminėjimui bei dalyvių pagerbimui. Sąjunga talkina renkant žmonių prisiminimus apie tremtį, laisvės kovų dalyvius, kovas su okupantais.

Trišalė KAM, ŠMM ir LŠS sutartis
2008 m. balandžio 9 d. LR krašto apsaugos ministerija, LR švietimo ir mokslo ministerija ir LŠS pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo bendradarbiauti ugdydamos vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir patriotiškumą krašto apsaugos (valstybės gynybos) klausimais.

Su Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga
2008 m. gegužę LŠS ir Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir įsipareigojo bendradarbiauti ugdant vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir patriotiškumą, keistis informacija apie LŠS ir Lietuvos totorių bendruomenėje vykstančius renginius, skatinti vaikus ir jaunimą dalyvauti mobiliosiose vaikų vasaros stovyklose, tvarkyti Lietuvos totorių kapines, įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo objektų sąrašą.

Su Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjunga
2009 m. vasario 3 d. LŠS ir Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį. LŠS įsipareigojo informuoti apie galimybes Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjungos nariams įsitraukti į LŠS veiklą, pranešti apie LŠS organizuojamus renginius. Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjunga kviečiasi LŠS narius į savo Sąjungos minėjimus, paskaitas, šventes.

Su Vilniaus miesto savivaldybe
LŠS ir Vilniaus miesto savivaldybė, pasirašydamos 2010 m. rugsėjo 15 d. bendradarbiavimo sutartį, susitarė dėl jaunimo patriotinio auklėjimo, jų tautinės ir pilietinės savimonės ugdymo, pagalbos padedant užtikrinti viešąją tvarką ir drausmę, pagalbos Lietuvos šaulių sąjungos veiklai Vilniaus mieste.

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917