Apie Trimitą

Šaulių sąjungos ideologijos kūrime ir plėtojime labai svarbų vaidmenį atliko organizacijos leidinys - žurnalas „Trimitas“. Pirmasis „Trimito“ numeris pasirodė 1920 m. birželį ir gana greitai užėmė tvirtas periodinio leidinio pozicijas jaunoje visuomenėje. Prie to smarkiai prisidėjo žmonių, dirbusių „Trimite“, autoritetas: pirmasis žurnalo redaktoriumi tapo kanauninkas Juozas Tumas- Vaižgantas, vėliau Rapolas Skipitis, Teodoras Daukantas, Liudas Vailionis, Matas Šalčius, Mikas Mikelkevičius, Jonas Kalnėnas ir daugelis kitų. Leidinio tiražas nuo 5000 egzempliorių 1920 m. išaugo iki 25 000 egzempliorių 1939-aisiais.
Nuo 1921 m. „Trimitas“ leidžiamas kas savaitę. Žurnalo turinys buvo labai platus: neapsiribota vien šauliškomis naujienomis ir šaulių rašiniais, jame skelbtos valstybės ir tarptautinės naujienos, literatūros, peoezijos kūriniai, straipsniai karybos, sporto, kultūros tematika. Į „Trimitą“ rašė K. Binkis, J. Tumas- Vaižgantas, A. Vienuolis-Žukauskas, V. Krėvė Mickevičius, V. Mykolaitis-Putinas, A. Smetona ir daugybė kitų to meto Lietuvos šviesuomenės ir valdžios atstovų.
Siekdama išplėsti žurnalo prenumeratorių skaičių, LŠS vadovybė nuolat ragino šaulius prenumeruoti ir skaityti „Trimitą“. Tai tapo viena iš pagrindinių užduočių šauliams. Leidinio redakcija taip pat stengdavosi atsižvelgti į skaitytojų nuomonę, organizuodavo įvairius konkursus su puikiais prizais.
Vl. Putvinskis-Pūtvis žurnalui iškėlė keletą uždavinių, kurių svarbiausi buvo šauliškos ideologijos skleidimas ir visuomenės supažindinimas su Šaulių sąjungos veikla, siekiant įtraukti į LŠS gretas dar daugiau piliečių.
Atkūrus Šaulių sąjungą, 1990 m. liepą „Trimitas“ vėl pradedamas leisti: iš pradžių kaip laikraštis. Pirmuoju po atkūrimo redaktoriumi buvo Gediminas Jankus. Vėliau „Trimitas“ tapo mėnesiniu žurnalu, o nuo 2010-ųjų eina kas du mėnesius. Tai vienintelis šaulių leidinys, todėl pagrindinė jo paskirtis – atspindėti šaulių veiklą, informuoti organizacijos narius apie naujoves. Žurnale gvildenamos ne vien šauliškos, bet ir istorinės, kultūros, sporto ir kitos temos.
Šiuo metu „Trimito“ redaktorės pareigas eina Dovilė Rusteikienė.

logo srtrf

 

 

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917